12. August 2018 / 16:00 / Schlosspark ...

Read more

4. Sommerkonzert im Zeitzer Dom ...

Read more

21. Jui - 31. Oktober 2018 / Museum Schloss Moritzburg ...

Read more

16. August 2018 / 19:30 / Museum Schloss Moritzburg ...

Read more

18. August 2018 / ab 14:00 / Kloster Posa ...

Read more

16. August 2018 / 19:00 / Rathaus Zeitz ...

Read more

22. September 2018 / Haus der Jugend ...

Read more

24. - 26. August 2018 / Brikettfabrik Herrmannschacht u.a. ...

Read more

28. Oktober 2018 / 17:00 / Klinkerhallen ...

Read more

5. Mai-19. August 2018 / Museum Schloss Moritzburg ...

Read more